logotypy UE


DOTACJE UE


Firma realizuje projekt pt. "Wprowadzenie na rynek innowacyjnych zabudów modułowych przez firmę AW-POL Waldemar Olejniczak". Głównym celem projektu jest wdrożenie wyników zrealizowanych prac B+R i wprowadzenie na rynek udoskonalonych i innowacyjnych produktów. Celami szczegółowymi projektu są wzrost konkurencyjności oraz wartości przedsiębiorstwa, rozbudowę zakładu przedsiębiorstwa w woj. podkarpackim oraz zatrudnienie nowych pracowników. Przedmiotem projektu jest wyposażenie maszyn w linię produkcyjną - wycinarkę laserową, oprogramowanie do projektowania, komputery przemysłowe, żuraw, sprężarkę powietrza oraz stoły montażowe. Projekt przewiduje wdrożenie innowacji produktowej w skali kraju. Cechami funkcjonalnymi odróżniający przedmiotowy produkt od innych dostępnych na rynku będą właściwości produktu związane z poprawą wytrzymałości produktu, zwiększenia powtarzalności i estetyki, a także zmniejszenie kosztów produktu. Projekt realizowany będzie w terminie 01.02.2020-30.11.2021.

Projekt realizowany jest w ramach Działania 1.4 Wsparcie MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020.